บริจาคร่างกาย
เช็คเมล์
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
Hi5.com
Facebook
Twitter
สายตรงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
 
       

วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลนาวง อำเภอห้..

 
เรื่อง
สถานที่
วันเดือนปี
เวลา
รับบริจาคโลหิต
ห้องประชุม ห้างโรบินสันตรัง
29 เม.ย. 2557
11.30 น.
รับบริจาคโลหิต "วันเทศบาล"
เทศบาลนครตรัง
24 เม.ย. 2557
08.30 น.
ร่วมงานวันผู้สูงอายุ
ลานจอดรถ ห้างบิ๊กซี
23 เม.ย. 2557
09.30 น.
จังหวัดเคลื่อนที่
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร อ.ห้วยยอด
23 เม.ย. 2557
11.00 น.
ช่วยเหลือราษฏรประสบวาตภัย
ต.นาวง อ.ห้วยยอด
21 เม.ย. 2557
10.00 น.
   
qrcode
19 ม.ค. 52
บริจาคเงิน บริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิตบริจาคร่างกาย กิจกรรมทั้งหมด ข่าวทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด